Blinde pletter i underbevidstheden - SOULANDBODY

Blinde pletter i underbevidstheden

Vi har alle sammen disse blinde pletter eller “blind spots” i vores underbevidsthed.

Jeg møder jo ligesom alle andre i min dagligdag mange udfordringer, men der er simpelthen nogle jeg ikke selv kan løse eller blive klog på. For det er ligesom om jeg ikke har adgang til at se de forskellige løsninger og muligheder. Det er nærmest som om jeg famler i blinde og kan ikke handle på situationen, men er stivnet.

Mine erfaringer

Jeg ved af erfaring, at vi har behov for at få hjælp til de blinde vinkler, for det er vores underbevidsthed og ego, der forhindrer os i at se hvad det handler om. Underbevidstheden og egoet lukker automatisk af for noget der giver angst, frygt, smerte eller selve frygten for smerte.  Vi oplever nu den blinde plet, men kan ikke selv gøre noget ved den.

Jeg har for en del år siden lært og videreudviklet en fantastisk teknik, der gør at jeg har mulighed for sammen med mine klienter at hente oplysninger i fortiden, der ellers normalt er gemt bag en blind plet.

Eksempel på blinde pletter

Hvis et lille barn f.eks. oplever at der er en person der taler med en vred stemme, så registrerer barnet den vrede stemme og bliver meget bange, angst og ked af det. Nu er der sået et frø af angst omkring det at høre en vred stemme.  Hver gang der bliver talt med en vred stemme bliver barnet bange og trækker sig tilbage. Dette mønster vil nu følge personen igennem hele opvæksten og voksen-livet. Personen vil nu gøre alt for at undgå at nogle bliver vrede og skælder ud på en.

Personen er bevidst om sit mønster, men kan ikke stoppe det. Han eller hun har ingen anelse om hvor det har sin oprindelse eller hvorfor det har den store virkning.

Sådan behandler jeg blinde pletter

Min behandlings-teknik går ud på at finde mønstret, som her i eksemplet er ”utryghed og angst ved vrede”. Når mønstret er klarlagt holder jeg på klientens nakke og pande. Når jeg holder netop der giver det adgang for klienten til at se på noget i underbevidstheden, som ellers normalt er lukket ned ved hjælp at en blind plet – fordi det ellers ville bringe angst, frygt og smerte op til klientens bevidsthed.

I dette her eksempel vil klienten – når jeg holder på nakke og pande – få kendskab til de mange episoder lige fra første gang mønstret opstod (det lille barn der hører den vrede stemme) og alle de gange op igennem livet hvor mønstret bliver aktiveret. Klienten får nu hjælp via min guidning og healende energi til at slippe og slette de mange episoder/ blinde spots, der ligger i underbevidstheden. Mønstret bliver derved forløst og fremover er der ingen uhensigtsmæssige reaktioner på vrede fra andre.

Frihed uden begrænsende mønstre

Vi bærer alle rundt på gamle mønstre/blinde pletter, der gør at vi ikke når vores mål og får opfyldt vores inderste ønsker. Vi fortjener alle den fantastiske gave det er, at slippe alle disse begrænsende mønstre og opleve friheden til at gøre det vi brænder for og det der gør os glade.