Hvad er udvikling - DNA spiral - SOULANDBODY

Hvad er udvikling – og hvad skal vi bruge den til?

Vi er ankommet til Jorden i en tid, hvor der er gang i en rivende udvikling. Det handler om udviklingen af en højere bevidsthed. Vi behøver heldigvis ikke at bekymre os, for vi er allerede som menneske på vej og vi behøver blot at huske på det.

Vi er på vej igennem en overgangsperiode, hvor et dimensions skifte er i gang og den nuværende tredje dimensions faste rammer, afløses af højere dimensioner, hvor kroppen ikke er så fastlåst i formen og en naturlig væren opnås. Fremover kan vi fungere i mange forskellige virkeligheder.

Vi lærer alle en storslået lektie i øjeblikket, som handler om, at vi er i fuld gang med at lære sandheden om at alle svarene ligger begravet dybt ind i os. De spørgsmål der hele tider dukker op i vores sinds mange kringel-kroge, opstår for at vi selv skal komme med svarene fra vores indre. For at få disse svar, er det jo vigtigt at vi tror på, at oplysninger ligger lagret i os.

Hvordan når vi frem til den overbevisning om, at vi har alle svarene selv?

Vi ser tilbage på hvordan vi oprindelig er skabt.

De oprindelige mennesker var storslåede væsener med et tolv-strenget DNA, som stammede fra mange forskellige sansefølsomme civilisationer. De ernærede sig ved lysets informationer og høje bevidsthedsfrekvenser samt den guddommelige kærlighed.

Kort beskrevet kommer der i evolutionsprocessen for ca. 300.000 år siden nye ”ejere” her på jorden. Og de havde en anden dagsorden end lyset, oplysninger og høje frekvenser. Deres dagsorden og virke var kaos og frygt.

Disse nye ”ejere” skabte et nyt DNA – den to-strengede, dobbelte DNA-spiral, som vi kender i dag. Menneskeartens oprindelige tolv-strengede DNA blev opløst og efterladt i de menneskelige celler. DNA’en fungerede ikke længere – den var splittet ad.

I dag rummer de menneskelige celler derfor nogle kodede lysfibre, som er fine trådvæv af energi, der indeholder informationer. Disse fibre arbejder sammen som i et fiberoptik kabel. Og derved dannes vores DNA-spiral. Dengang vi blev omformet blev vi efterladt med disse dobbelte spiraler, som kun indeholder det mest nødvendige for vores overlevelse. Desværre blev alt hvad der kunne holde os informeret slået fra. Vi blev efterladt med den dobbelte DNA-spiral, som fastlåser os og kontrollerer vores svingningsfrekvenser.

For at vende tilbage til det oprindelige spørgsmål: Hvad er udvikling?

– så er udviklingen at ændre Jordens svingningsfrekvens til en kærlighedsfrekvens. Den frekvens Jorden i øjeblikket bruger som næringskilde er frygt, angst, sult og fortvivlelse.

Så gæt gerne hvem der skal være med til at skabe den nye kærlighedsfrekvens – ja, du har formodentlig gættet rigtigt. Det skal vi.

Vi er kodede til at modtage oplysninger og efterhånden som vores hukommelse bliver vakt, vil vi reagere på den plan vi indeholder. Vi vil begynde at rumme, fastholde og bevare en høj frekvens og derved leve mere og mere i samklang med den vi er på sjælsplan. Når vi udlever vores sjælsfrekvens, som er den samlede sum af vores fysiske, mentale, følelsesmæssige og spirituelle legemer, udsender vi fantastiske elektriske impulser.

Alt i alt går vores udvikling ud på at når vi udlever vores sjælsfrekvens, så påvirker vi alt og alle – overalt hvor vi færdes. Denne udvikling mod vores høje sjælsfrekvens, er med til at vi genhusker hvem vi oprindeligt er på DNA-niveau.