Healing

En gang imellem kører vi fast i en forvirret tilstand og bliver handlingslammet og måske oplever vi også smerter forskellige steder i kroppen.

Når det sker for dig, så er det et signal om at tage et nyt step på din udviklingsvej. Så du endnu mere kommer til at bevæge dig mod det der er din rette vej i dette liv. Vejen til at komme mere i pagt med den du er inderst inde, er ofte den hårde vej. For du skal afdække en masse læring, erfaring og visdom, som vil gøre dig mere hel, frigjort og powerfuld.

Forestil dig, at din sjæl kan sammenlignes med den smukkeste mandala.

… Og hvor alle felterne i din Mandala (sjælen) skal oplyses. Det gøres ved at arbejde bevidst med de områder hvor fx din sorg, vrede, stagnation eller skam ligger.

Alle de områder/felter der ikke er oplyst endnu, er der hvor du bliver holdt nede i en lavere vibrerende energi.

Jo flere felter du får oplyst, jo mere powerfuld og fri bliver du. Det sker når du mere og mere kommer til at stå som den du er – i din egen unikke sjælsvibration.

Sådan foregår det

 • Indledningsvis en støttende og afklarende samtale, hvor dine tunge og mørke felter bliver udpeget
 • Når disse felter træder frem, er de klar til at modtage min særlige healing
 • I healingen sker en afkobling af den lavere vibrerende energi (fx frygt og sorg) fra den højere vibrerende energi
 • Efter afkoblingen står du tilbage med erfaringen, visdommen og din højere vibrerende energi

Du står nu i din nye høje energifrekvens, som er det du sender ud til verden – og omverdenen svarer tilbage i samme høje frekvens. Nu tiltrækker du og manifesterer ud fra den nye energi, som er mere positiv og let.

Healingen arbejder på flere planer

Healingen arbejder på flere planer, niveauer og i flere lag omkring dig:

 • I din fysiske krop
 • I din cellehukommelse
 • På dit DNA niveau
 • I dine tidslinjer (bevidsthedsfelter du bevæger dig ud og ind af)
 • I dine følelser
 • I dine tanker
 • På dit sjælsniveau

Healingen arbejder ud fra dybet af din unikke og smukke sjælsenergi (din essens). Jeg ser og mærker når det træder frem i dig. Det sker når jeg for en stund fjerner det der larmer og forstyrrer af forskellige følelser, overbevisninger, mønstre, blokeringer, traumer og kroppens smerter.

Kort fortalt arbejder healingen på at få din helt egen unikke sjælsenergi til at være den vibration, som du fuldt og helt udstråler og udsender i dagligdagen … Når du gør det, er du i fuldstændig samklang med din sjæls essens, dit formål, dine evner og dine kvaliteter.

Du får …

 • Støttende og uddybende samtale der afdækker hvad du har brug for at få healet
 • Min intuitive og clairvoyante hjælp, til at få overblikket over hvad der skal arbejdes på
 • Mulighed for at få afklaret vigtige spørgsmål
 • Kanaliseret formidling der er kodet med healing, aktivering og viden
 • Healing der giver dig et nyt ståsted i livet

Jeg lytter til hele dig – din krop, hjerte og sjæl

Hos mig er sjælsarbejde en vigtig del af din personlige udvikling