En kvinde gemmer sig bag en masse tung bagage

Hvad gør et stille sind og et åbent hjerte ?

Frisæt din tunge bagage – Frigiv dit hjerte & sind

 

Et stille sind og åbent hjerte er portalen ind til din opstigningsudvikling (ascension), som er en betegnelse for den udvikling og transformation, som du, Jorden og hele dens befolkning gennemgår i disse år.

Denne udvikling og transformation er noget du og alle andre vil gennemgå i forskellige tempi for at kunne både holde og blive en del af Den Nye Tids Energi og Bevidsthed.

En smuk rejse venter forude

I opstigningen ligger der en smuk rejse du skal ud på …

På den rejse er det vigtigt at du stiller noget af din tunge bagage fra dig … du skal slippe dine tillærte overbevisninger, urolige tanker, tunge følelser og gamle begrænsninger.

Uanset hvilken årgang der står i dit pas skal du rejse ”LET”, for kun denne lethed, frigjort fra gamle mønstre, er netop din billet til at blive løftet i energien, så du kan holde den Nye Tids Energi-vibrationer.

Du er måske én af de sjæle der bliver skubbet og puffet meget til, og det er fordi du er bestemt til at skulle arbejde intenst og hurtigt af med din tunge bagage.

Når du er klar og modig nok til at begynde at rense ud i den bagage der ikke længere tjener dig, så vil du blive udfordret af dine mange løsgående tanker, tunge følelser og gamle modstande.

Det er hele tiden en balancegang at have roen og tilliden til, at du er på rette vej og kan magte de forandringer og udfordringer, som du med 100% sikkerhed vil møde på din vej.

Sand udvikling og opstigning

  • er smuk og livsbekræftende
  • koster tid, tårer, hårdt arbejde og stor viljestyrke

Det er her du lærer at åbne dit hjerte og finde ind til din smukke sjæls potentialer … ved at give slip på de gamle mønstre og overbevisninger der ikke tjener det højeste i dig.

Du spørger sikkert …

Hvordan får jeg alle disse nye input og forandringer til at hænge sammen med en i forvejen stresset hverdag med familie, job, fritid, karrieren og alle de krav jeg oplever fra omverdenen og fra mig selv ?

Godt spørgsmål …

For det er er måske også lige her at din “rejsefeber” kommer til at overtage styringen med spænding, nervøsitet og måske ligefrem angst … du kan ikke længere bevare roen og overblikket.

Det er her du har brug for hjælp, vejledning, værktøjer og energi boost til at komme igennem denne smukke og udfordrende tid, hvor det er meningen du skal skabe et nyt fundament i Den Nye Jords Bevidsthed.

Jeg kender selv turen

– for jeg har de sidste 17 år gået udviklingsvejen hen imod at blive mere og mere integreret i den Gyldne tidsalder.

Omkring år 2000 blev jeg nærmest smidt ind på min udviklings- og opstigningsvej, hvilket igangsatte en kolbøtte ændring i mit liv. Den gang kunne jeg ikke i min vildeste fantasi forstille mig den rejse jeg kom ud på.

For mig handlede det om at give slip i et elsket job, og give slip i mig selv, ja give slip i alt … så hvem var jeg nu i den smule der var tilbage?

Jeg skulle starte forfra med at finde ind til min kerne, min sjælsvej og finde det der gav mig lykke, ro og mening med livet.

Mine skridt på rejsen indeholdt flere store uddannelser, meget selvstudie og bevidst udfoldelse af mine evner og talenter.

Når jeg i dag ser tilbage på ”rejsen” og alle dens udfordringer, op- og nedture, uddannelser og min indre søgen på mange planer … så kan jeg godt se, at det var vigtigt med min grundighed i forhold til den opnået forståelse jeg har idag om hvordan Mennesket, Jorden og Universet er skruet sammen.

Denne grundighed, vedholdenhed og forståelse af menneskets udviklingsrejse, ligger til grund for mit daglige virke som Behandler & Vejleder i den Nye Tids Energi.

Jeg bruger mit sinds stilhed, mit klarsyn og åbner mit hjerte for dig og sammen går vi over det jeg kalder ”regnbuebroen” som er et billede på overgangen fra den Gamle Jords Bevidsthed og til Den Nye Gyldne Jords Bevidsthed.

Skal du med på rejsen?

Jeg står klar til at hjælpe dig med bagagen og rejsemålet ?

Når du har fundet dit ståsted i Den Nye Jords Bevidsthed, da står du med et stille sind og et åbent hjerte … og du vil fremover skabe din hverdag ud fra det der tjener dig bedst og gør dig mest glad og powerfuld.

Jeg er JETTE … hvem er DU inderst inde ?